Advanced Dental

Privacy Policy

service
kwaliteit
garantie
CATEGORIEËN

Privacy Policy

Privacy
Voor het gebruik van de Website en toegang tot de Diensten dient Advanced Dental B.V. te beschikken over persoonsgegevens. Advanced Dental B.V. staat ervoor garant dat de verzamelde gegevens uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt en vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onderhoud Website
Advanced Dental B.V. is gerechtigd de Website buiten gebruik te stellen of te beperken in geval van onderhoud, updaten en/of aanvullen van de Website. Hierdoor ontstaat voor de wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding jegens Advanced Dental B.V.

Weigeren toegang
Advanced Dental B.V. is bevoegd de Bezoeker de toegang tot het gebruik van de Website te weigeren, de toegang te blokkeren, dan wel de bezoeker van de Website te verwijderen.

Advanced Dental B.V. © 2024